Laden...
blije paling onder water

Red de paling

De paling is een ernstig bedreigde diersoort. Het gaat zelfs zo slecht met de paling dat internationale wetenschappers de noodklok luiden en vragen om een stop op de palingvisserij. Maar Nederland, als grootste palingvisser in de wereld, vangt de afgelopen jaren alleen maar meer paling.

De regering moet nu in actie komen om dit bijzondere dier van uitsterven te redden. Help mee en teken de petitie voor een stop op de palingvisserij en de ‘palingkweek'.

Teken nu

Nederland verantwoordelijk voor vangst miljoenen palingen

Nederland is de grootste palingvisser én ‘palingkweker’ van de wereld. Omdat palingen zich in gevangenschap niet voortplanten worden jaarlijks miljoenen piepjonge palingen (glasalen) op zee gevangen, waarna ze in kwekerijen vetgemest en gedood worden. Dat komt bovenop de honderdduizenden volwassen dieren die gevangen worden uit onder andere het IJsselmeer.

Het is absurd dat er in Nederland massaal jacht wordt gemaakt op een ernstig bedreigde diersoort. Daarnaast is er ernstig dierenleed in de palingkwekerijen. De paling legt van nature in z’n eentje duizenden kilometers af, maar in een kwekerij zit het dier met duizenden op elkaar gepropt in een kale bak. Er is vrijwel geen ruimte voor natuurlijk gedrag, wat leidt tot stress en het risico op ziekte en sterfte is hoog.

Onderzoek: Nederlanders willen stop op palingvisserij

Nederlanders maken zich zorgen over de paling en de overgrote meerderheid (85%) wil een stop op de palingvangst om het dier te redden. Dat blijkt uit opinieonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Red dit bijzondere dier

De paling is een intelligent dier met gevoel en emoties en met een fascinerende levensloop. Geboren in zee in Midden-Amerika leeft hij jarenlang in Europese rivieren en meren om uiteindelijk duizenden kilometers terug te zwemmen naar z’n geboorteplek en zich voort te planten.

We moeten er alles aan doen om dit bijzondere dier te behouden voor toekomstige generaties. Help daarom nu mee en teken de petitie.

Teken nu

0 mensen ondertekenden de oproep
Doe jij ook mee?

 

Ja, ik teken voor de paling

 

Vul het formulier in en vraag minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een stop op de palingvangst en palingkweek.

Klik hier om de volledige petitietekst te lezen.

Laatste ondertekenaars