Geweldig! Wij zullen je gegevens veilig beheren en niet aan derden doorgeven. Onze e-mails bevatten altijd een link om je weer uit te schrijven. Lees hier meer over in onze Algemene Voorwaarden. Let op: Als je ‘Nee’ kiest, ontvang je geen nieuws over hoe jij de dieren in de vee-industrie kunt helpen. Als je onze e-mailnieuwsbrieven al ontvangt, stoppen deze e-mails door ‘Nee’ te kiezen.

Klimaatcampagne overheid kan veel beter

De nieuwe voorlichtingscampagne van de overheid ‘Iedereen doet wat’ moet mensen aansporen om het klimaat te helpen. Maar over minder vlees eten – noodzakelijk om het klimaat te redden – wordt met geen woord gerept. Onvoorstelbaar. Vind jij dat ook? Stuur het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dan een e-mail en help hen een handje de campagne te verbeteren.

De vee-industrie is een ramp voor de dieren, de aarde en het klimaat. Als wij het klimaat willen redden moeten we stoppen met deze uitbuiting. We moeten de veestapel verkleinen en veel minder dierlijke producten eten.

In een voorlichtingscampagne over het klimaat kan vleesvermindering simpelweg niet ontbreken. Daarom roepen we het ministerie op om de campagne te verbeteren. Doe je mee?

Reactie van het ministerie

Na aanleiding van de vele e-mails die het ministerie inmiddels ontving, stuurde het deze reactie. Hieruit blijkt dat tips over vleesvermindering weliswaar worden overwogen, maar dat het ministerie helaas tot nog toe niets toezegt.

Ja, ik doe mee

Ik verzoek minister Wiebes om de ‘iedereen doet wat’ campagne aan te vullen met heldere tips over vleesvermindering en vleesvervangers.

Vul hieronder het formulier in, dan sturen wij uit jouw naam direct een e-mail naar minister Wiebes. Klik hier om de volledige tekst van de e-mail te lezen.

Vul je je telefoonnummer in? Dan kan CIWF Nederland jou telefonisch benaderen voor updates rondom lopende campagnes of giftverzoeken. 

Eric
Wiebes
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true
Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Anders
Single Gift Button Label Text
Eenmalige gift
Regular Gift Button Label Text
Maandelijkse gift
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Ik doneer tegen dierenleed
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Help de dieren met een maandelijkse gift
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Overige
supporter.firstName Voornaam
supporter.lastName Achternaam
supporter.emailAddress E-mailadres
supporter.postcode Postcode
supporter.address1 Straat en Huisnummer
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Plaats
supporter.region Provincie
supporter.creditCardHolderName!CC Naam op voorzijde van de kaart
supporter.creditCardHolderName!DD Naam van de rekeninghouder
transaction.ccnumber Kaartnummer
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber IBAN rekeningnummer
supporter.bankRoutingNumber Sort Code e.g., 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Een antwoord op de vraag 'Blijf op de hoogte'
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Blijf op de hoogte

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Naam kaarthouder
supporter.creditCardHolderName!DD Naam rekeninghouder
Thank You Messaging
Single Hartelijk dank voor uw donatie van
Monthly Hartelijk dank voor uw maandelijkse donatie van
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED De volgende problemen zijn opgetreden:
IS_REQUIRED %% is verplicht
IS_INVALID %% is ongeldig
ENTER_A_NUMBER Voer s.v.p. een cijfer in
TWO_NEAREST_VALUES De 2 meest dichtsbijzijnde geldige waardes zijn %% en %%.
PLEASE_ENTER Voer s.v.p.
AN_INTEGER_VALUE een heel getal in
MAX_TWO_DECIMALS een waarde met maximaal 2 decimalen in
VALID_VALUE een geldige waarde in
MINIMUM_IS Het minimum is %%
MAXIMUM_IS Het maximum is %%
GIFTAID_EXPLAIN An answer to the Gift Aid question
CC_EXP_MONTH Vervaldatum (maand)
CC_EXP_YEAR Vervaldatum (jaar)